CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

La plaques de tauler fenòlic, per les seves característiques resulten idònies per a la realització de taulells i mobiliari destinat a tot tipus de laboratori, a l'àmbit hospitalari i al sector tant de la cuina industrial com domèstica podent-dissenyar amb resines reforçades d'acrílic-uretà, per resistir la necessitat de durabilitat i de les superfícies netes i estèrils de les taulells i el mobiliari hospitalari o de laboratori. La superfície de la placa és higiènica, fàcil de netejar i desinfectar, així com altament resistent a la majoria de productes que s'utilitzen en els laboratoris, per la seva falta de porositat, la qual cosa a més impedeix la penetració d'humitat, fongs o bacteris. Una altra qualitat destacable que fa d'aquesta placa la millor opció possible en ambients humits o en contacte amb líquids, és la seva resistència elèctrica a la conductivitat.

Demanar pressupost