CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

Continuant amb les aplicacions d'equipament de vestidors, ens trobem amb la fabricació de taquilles, bancs i penjadors elaborats amb perfileria d'alumini o acer inoxidable i plaques de compacte fenòlic de diferents gruixos igualment ideal en tots aquells llocs on es requereixi gran resistència a la humitat , al vapor, als cops i on es necessitin òptimes condicions d'higiene, ja que aquest no es veu afectat per la humitat, no es deteriora i té un comportament fungicida.

Taquilles de dimensions: alçada 1800mm, ample 300mm i profunditat 500mm

Realitzades mitjançant plaques Compatec, laminat compacte fenòlic i perfils verticals d'alumini.

Les portes, en color per determinar, són de 12mm d'espessor. En color blanc, sostres, terres i prestatges de 6 mm i laterals de 3 mm de gruix. La posterior es subministra perforada, per afavorir la ventilació, en color blanc i 3 mm de gruix.

Les frontisses, amb sistema de muntatge ocult i les potes anivelladores de PVC.

Les taquilles de 1 o 2 portes, disposen de barra penjador, realitzat en tub rodó en acabat alumini


Les taquilles es poden subministrar en mòduls o individualment. Es lliuren paletitzades i totalment muntades a excepció de les potes anivelladores.

Hi ha diverses opcions de panys: de clau, de moneda, de cadenat, combinada i electrònica.

Es poden subministrar les taquilles numerades, així com canelleres identificatives per panys de clau.

Altres opcions:

  • Lateral decoratiu en colors de la carta o en impressió digital personalitzada
  • sòcol
  • Sobre sostre inclinat
  • altres dimensions
Demanar pressupost