CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

En CREHA hem dissenyat diversos tipus de tanques i closes, a partir de pals metàl·lics i plaques de compacte en diferents gruixos segons sigui el cas. Disposem d'un programa informàtic gràcies al qual podem fabricar cada tram de tanca d'acord amb el buit a cobrir i els paraments escollits pel client. Recentment hem ampliat els models de tanques i closes, amb una gran varietat de dissenys, per satisfer les necessitats més diverses. A l'consolidat model de lama vertical amb acabat superior en punt rodó, cal afegir el model horitzontal de lama s paral·leles, el model horitzontal de lames entrellaces i l'innovador panell complet, que permet l'exclusivitat dels dissenys, sense incrementar costos i disminuint de manera considerable el temps d'instal·lació. Als nous dissenys se li han d'afegir l'àmplia gamma de colors llisos i imitació fusta a més de l'atractiva possibilitat del disseny personalitzat.

El compacte fenòlic no es veu afectat per la humitat, no es podreix i té un comportament fungicida. La seva fabricació a partir de resines termoenduribles, ho fan insensible a la humitat.

Unida a les esmentades avantatges, cal destacar dues singularitats: d'una banda el fet diferencial que ens distingeix dels nostres competidors, que no és altre que el de subministrar un producte totalment lliure de manteniment; i d'altra banda, un acabat, en la majoria dels models, d'idèntica estètica exterior com interior.

Demanar pressupost