CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

En els últims anys s'ha dut a terme un desenvolupament important en la rehabilitació i construcció de revestiments amb diverses perfileries pensades per a la instal·lació d'aplacats de compacte de resines fenòliques termoendurides. Un material que per les seves característiques tècniques i ser totalment ecològic ha portat a la posada en el mercat i en les prescripcions tècniques, del sistema de sustentació d'aquests components que permeten la col·locació o muntatge dels mateixos. Pel seu disseny i propietats ha derivat cap a propostes de tancaments denominats façanes ventilades.

La principal característica d'aquests sistemes és la de crear una cambra d'aire en moviment entre la façana original i la revestida, el que permet millorar el seu aïllament acústic i tèrmic, impedint al seu torn l'absorció d'humitat produïda per la pluja i la condensació. Aquest espai entre les plaques i el parament original de l'edifici pot ser definit segons necessitats d'aïllament i serveis.

Existeixen en l'actualitat diverses opcions a l'hora d'abordar el disseny i l'execució d'una façana. Els sistemes de façana ventilada cobreixen de manera eficaç i fiable les necessitats que sorgeixen en abordar el revestiment i protecció exterior de tot tipus d'edificis. Aquesta fórmula aporta molts avantatges en termes d'estalvi d'energia, climatització, estètica i comoditat.


Com és sabut, la façana ventilada està caracteritzada per comptar amb un revestiment flotant, després del qual hi ha una cambra d'aire oberta, de manera que també se li coneix com a façana transventilada. Atès que el revestiment no s'uneix mitjançant la tècnica tradicional amorterada només cal unir-lo al suport mitjançant ancoratges que, salvant la càmera, i fins i tot l'aïllament tèrmic que sol acompanyar aquest sistema de tancament, garanteix l'estabilitat del xapat davant les accions gravitatòries, de vent, sísmiques i dels possibles impactes.

El departament de R + D del grup compacte, ha desenvolupat un avançat i revolucionari material constructiu per a l'aplicació en envans pluvials i mitgeres basat en la tècnica de la façana ventilada. La placa Compatec COMPEX RAIN-WALL garanteix un envà pluvial caracteritzat per la seva gran resistència, elevada durabilitat i, molt important, pel seu impacte estètic causa de la seva total planimetria.

Sí a més, afegim a aquests factors la facilitat en la instal·lació podem dir que estem davant d'una solució excel·lent per poder solucionar d'una vegada per sempre els problemes actuals relacionats amb les prescripcions dels pluvials o mitgeres amb tractament de façanes.

Des de l'any 2003 es realitzen instal·lacions de mitgeres utilitzant com a placa pluvial un tauler fenòlic compacte de 3 mm. de gruix. Col·locat sobre omegues cada 50 cm. i perforant amb una broca de diàmetre 6 mm. es fixa el tauler compacte a l'omega amb un rebló d'ala ampla de 4,8 x 16 mm. (Col·locat en el centre de l'orifici) permet l'opció de poder incrementar l'aïllament tant acústic com tèrmic amb la utilització de panells de porexpan entre omegues.

Demanar pressupost