CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona
CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Lloc Web www.creha.es
Titular del lloc web Compacte 2004 SL
Responsable tractament dades Compacte 2004 SL
Finalitat Gestió i informació dels usuaris del web
Legitimació Consentiment atorgat per l'usuari
Edat legal consentiment L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.
destinataris S'han de comunicar dades a tercers per poder dur a terme les finalitats descrites en la present política de privacitat. En cap cas es cediran dades a tercers per a finalitats diferents a les descrites en aquest document.
drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


- Qui és el titular d'aquesta web?

Identitat Compacte 2004 SL
Adreça postal Avinguda Bellvei nº13, 15 nau 6B
Telèfon 977.181.809
Correu electrònic creha@compacte.es

- Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

Identitat Compacte 2004 SL
Adreça postal Avinguda Bellvei nº13, 15 nau 6B
Telèfon 977.181.809
Correu electrònic creha@compacte.es

- ¿Amb quina finalitat tractarem les seves dades de caràcter personal i durant quant de temps els conservarem?

L'empresa tractarà les seves dades de caràcter personal exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Finalitats

Finalitat 1 Gestió, estudi i resolució de consultes efectuades a través del web. L'empresa conservarà les seves dades de caràcter personal el temps necessari segons la informació facilitada i els terminis de conservació recollits en normatives que siguin aplicables.
Finalitat 2
Finalitat 3

- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga en marcar la casella en què accepta la nostra política de privacitat.

- A què destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran a les següents empreses i amb les següents finalitats:


DESTINATARIS FINALITAT
Empreses de transport Realització i execució de l'enviament del producte
Bancs i caixes Realització dels cobraments dels productes
gestories realització comptable
-

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En concret, pot vostè dirigir-se a l'empresa a la seva adreça postal o bé a l'adreça de correu electrònic facilitada en el present document amb la finalitat d'exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

Pot vostè sol·licitar els formularis necessaris per a l'exercici d'aquests drets enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada en el present document.

Atès el caràcter personalíssim de l'exercici de qualsevol d'aquests drets vostè haurà d'adjuntar a la sol·licitud còpia del seu carnet d'identitat o document acreditatiu equivalent.

Pot vostè dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació davant la mateixa, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, obtenint tota la informació necessària per a això a través de la web www.agpd.es