CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

Una de les principals aplicacions en fabricació d'equipament de vestidors, etc ... és la de cabines sanitàries realitzades amb plaques de tauler compacte fenòlic, ideal en tots aquells llocs on es requereixi gran resistència a la humitat, al vapor, als cops i calguin òptimes condicions d'higiene, ja que aquest no es veu afectat per la humitat, no es deteriora i té un comportament fungicida. Els accessoris, excepte en el cas del perfil d'alumini, seran de qualitat AISI304. A més del certificat de qualitat del producte, hem testat tots els accessoris sotmetent-los a immersió prolongada en aigua i els hem exposat a les condicions ambientals més extremes com són la seva instal·lació a l'aire lliure ia escassos metres de la platja, dutxes i banys en piscines, saunes , instal·lacions esportives, ... i en tots els casos, el seu comportament ha estat òptim, mantenint les seves propietats, aspecte i sense deixar empremtes d'òxid en cap dels seus components (cargols, barres roscada, ...)

En el cas de les portes corredisses i per tal de preservar la intimitat necessària al seu interior, atès que la porta queda desplaçada 10 mm del pla dels muntants fixos, li donem una amplitud a la porta de 50mm, garantint la privacitat.

Totes les peces fenòliques arriben a obra amb els cants mecanitzats i arrodonits, així com els orificis i pre trepants realitzats per a una major agilitat en el seu muntatge en obra.

Demanar pressupost