CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

Seguint la mateixa filosofia que amb les tanques i closes, es poden fabricar a mida portes i cancel·les on es pot utilitzar ferro, alumini i acer inoxidable per a la fabricació de l'estructura i panells de compacte fenòlic com a element de seguretat i decoració.

Demanar pressupost